Vägbeskrivning/Road direction

Från Uppsala och Enköping

Från Uppsala, Kör 55.an fram till Litzlena rondellen. Sväng vänster i rondellen mot Sigtuna. Följ därefter samma beskrivning som från Enköping.

Från Enköping ta av från E18, motorvägen 2:a avfarten Enköping – Uppsala. När du kommer av motorvägen kör höger mot Bålsta-Uppsala du är nu på gamla E18, numera heter den 55:an.Du kommer till en rondell Litzlena med Litzlena kyrka på vänster sida.
Kör rakt genom rondellen mot Sigtuna och väg 263.

Från Uppsala och Enköping:
Ca 2 mil på denna väg kommer du att se en skylt Hjälsta, kör förbi denna.
Du kommer köra genom en Alle och över en liten bro. Efter bron skylt Hjälstavik. Du kommer att åka under kraftledning och kraftig vänster kurva.
Sedan kommer ett stort fällt på höger sida med en röd lada i slutet av fältet. Ungefär vid ladan kommer skylt Hjälsta blå skylt. Vid vägen står ny skylt Hjälsta och vit skylt Biskops Arnö en väg som går in till vänster, kör in där. När du svängt in på Hjälstaleden ser du en blå skylt på höger sida med Kivinge. Efter den är det några kurvor och sedan ser du 3 postlådor på höger sida lite längre fram är det busshållplatser på båda sidorna. Sakta in nu! Där gatubelysningen börjar och vår husvagn står. Där är det!
Ca 700 m på denna lilla väg är det 2:a huset på vänster sida. Ett stort gult hus med en husvagn på parkeringen, vid mörker är det där gatubelysningen börjar.


Från Stockholm till oss i Bålsta

E 18 förbi Kungsängen, Bro och första avfarten Bålsta. Andra avfarten Trafikplats Åsen och Bålsta-Skokloster åk av från motorvägen. Kör till höger mot Skokloster när du kommer av från motorvägen, ej över motorvägen och in i Bålsta.
Kör denna väg rakt fram, i ca 6 km. Kommer en kyrka på vänster sida som heter Yttergran, kör förbi. Efter ett tag kommer en backe ner, backe upp och en kyrka Övergrans kyrka på högersida.
Ca 1 km efter kyrkan kommer en väg ner till höger det står Hjälsta Biskops Arnö på en skylt.  När du svängt in på Hjälstaleden ser du en blå skylt på höger sida med Kivinge. Efter den är det några kurvor och sedan ser du 3 postlådor på höger sida lite längre fram är det busshållplatser på båda sidorna. Sakta in nu! Där gatubelysningen börjar och vår husvagn står. Där är det! Ca 700 m på denna lilla väg är det 2:a huset på vänster sida. Ett stort gult hus med en husvagn på parkeringen, vid mörker är det där gatubelysningen börjar.
 

Har din resa gått fortare än du trodde eller långsammare, ring oss så vi vet när du kommer. Vi väntar just på dig så det är bra för oss att veta.
Telefonnummer om du kommer fel: 0171-523 93   Skriv ut denna sida och ta med dig på din resa till oss.

Välkomna

 Here you get a location plan how you'll find us

From Uppsala and Enköping

From Uppsala, Run 55.an until Litzlena roundabout. Turn left at the roundabout towards Sigtuna. Then follow the same description from Enköping.

From Enköping take off from the E18 motorway 2nd exit Enköping - Uppsala. When you reach the highway running right towards Bålsta-Uppsala, you are now on the old E18, now called the 55 an.Du come to a roundabout Litzlena with Litzlena church on your left.
Drive straight through the roundabout towards Sigtuna and road 263rd

From Uppsala and Enköping:
About 2 mil on this road you will see a sign Hjälsta, pass this.
You will drive through an avenue and across a small bridge. After the bridge plate Hjälstaviken. You will go under the power line and the sharp left curve.
Then comes a large shed on the right side with a red barn at the end of the field. Around the barn will sign Hjälsta blue sign. When the road is new plate Hjälsta and white plate Biskops Arnö a road that goes to the left, driving in there. When you turned into the helmet Hjälstaleden, you will see a blue sign on the right side with Kivinge. After that, there are some curves and then you will see three mailboxes on the right side a little further on is the bus stops on both sides. Slow down now! Where street lighting begins and our caravan stands. There it is!
About 700 m in this small way is the 2nd building on your left. A big yellow house with a caravan in the parking lot, at night, is that street lighting begins.


From Stockholm to us in Bålsta

The E18 pass Kungsängen, Bridge, and the first exit Bålsta. Other exit Junction Ridge and Bålsta-Skokloster go by from the highway. Run right towards Skokloster when you come from the motorway, yet over the highway and into the Bålsta.
Drive this road straight ahead, at about 6 km. Will a church on the left side labeled outer limits, driving past. After a while, down a hill, up hill and a church of Över Grans kyrka on your right.
About 1 km after the church will be a road down to the right that says Hjälsta Biskops Arnö on a plate. In this direction will you. When you turned into the helmet Hjälstaleden, you will see a blue sign on the right side with Kivinge. After that, there are some curves and then you will see three mailboxes on the right side a little further on is the bus stops on both sides. Slow down now! Where street lighting begins and our caravan stands. There it is!
About 700 m 2nd house on the left side, a big yellow house. There is a caravan on our parking. When darkness begins to street lights are begin here.
Now you are there. 
Has your trip gone faster than you thought, or slower, please call us so we know when you will. We are waiting just for you so it's good for us to know.
Telephone number if you are wrong: 0171-523 93
Print this page and take with you on your journey to us.
 


 

LerSTOPP, här bor vi

VinkarSTOP, here is our home

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

02.02 | 14:47

Hej!
Undrar om det är arbetshundar eller till sällskap?

...
22.01 | 08:52

Nu har vi en tik kvar i denna kull, är du intresserad att köpa henne?
MVH Anne

...
21.01 | 23:39

Hei

Eg er veldig interessert i ei tispe / girls frå kullet som var født 3.1.17. Er det ei igjen?

...
05.01 | 18:03

Hej igen. Jag vill ha en tik. Skulle vilja komma i kontakt med er
Ni får gärna ringa mig 0725640400 /anneli

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS